ՍՈՆԵԼՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ եվ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մենք ձգտում ենք լինել առաջատարը մեր ոլորտում

Pic

Պրոֆեսիոնալ մոտեցում

Կատարեք ճիշտ ընտրություն և թեթևացրեք Ձեր հոգսերը

Յուրաքանչուրը , լինելով իր գործի գիտակը, այն անում է լավ և անսխալ, բայց առավել կատարյալ հնարավոր է՝ թիմով: Մեր ընկերությանը վստահեք Ձեր բիզնեսի հաշվապահությունը և համոզված եղեք որ այդ գործը մեր մասնագիտացված թիմը կանի ավելի լավ, քան յուրաքանչյուր անհատը միայնակ : Ազատելով Ձեր մտքերը Ձեզ համար տհաճ խնդրիներից, Դուք կարող եք Ձեր ողջ ներուժը կենտրոնացնել Ձեր ընկերության հիմնական գործունեության վրա:

Մեր ծառայությունները համառոտ

1-Հաշվապահական ծառայություն

Ընկերությունն առաջարկում է հաշվապահական հաշվառման վարում մատչելի գներով , ապահովում է պահանջված անթերի որակ` միջազգային ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, կրում է պատասխանատվություն հարկային ստուգումների ժամանակ:

Ինչպես նաև կատարում է՝

• Նախորդ ժամանակաշրջանների ստուգում,

• Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,

• Հարկերի և պարտադիր վճարների գծով հաշվետվությունների պատրաստում,

• Հաշվետվությունների ուղղում և վերականգնում:

2-Իրավաբանական ծառայություն

Ընկերությունը տրամադրում է խորհրդատվություն հաշվապահական հաշվառման ողջ օրենսդրության վերաբերյալ:

Իրականացնում է մի շարք փաստաթղթերի կազմման և փոփոխության ծառայություններ ՝

• Կազմակերպության գրանցում (ՍՊԸ, ՓԲԸ, ՀԿ, ԱՁ ...)

• Կանոնադրություն ,

• Գործնական պայմանագրեր և համաձայնագրեր ,

• Կատարողական ակտեր ,

• Հանձնման-ընդունման ակտեր ,

• այլ ներքին իրավական ակտեր:

3-Կադրային գործ

Ընկերությունն առաջարկում է՝

• Աշխատանքային պայմանագրերի և համաձայնագրերի կազմում,

• Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կազմում,

• Այլ ներքին իրավական ակտերի կազմում,

• Գործուղումների հաշվարկ և ձևակերպում,

• Նպաստների հաշվարկ և ձևակերպում,

• Հաշվետվությունների կազմում,

• Հաշվետվությունների ուղղում և վերականգնում :

4-Հաշվապահական դասընթացներ

Ընկերությունն իրականացնում է մասնագիտացված դասընթացներ սկսնակ հաշվապահների համար: Դասերը տևում են 4 ամիս, շաբաթական 3 դաս, 1.5 ժամ տևողությամբ: Ծրագիրը բաղկացած է տեսական և գործնական մասերից նաև ՀԾ: Գործնական դասերը վարվում են իրական հաշվապահության հիման վրա:

Ընկերությունն իրականացնում է նաև վերապատրաստման դասընթացներ՝ գործող հաշվապահների համար: Դասերը տևում են 2 ամիս, շաբաթական 2 դաս, 2 ժամ տևողությամբ: Հիմքում՝ հարկային օրենսդրություն և հաշվետվությունների կազմում, ուղարկում:

Լավագույնները ընդունվում են աշխատանքի:

5-Ֆինանսական ծառայություն

Ընկերությունն իրականացնում է՝

• Ֆինանսական վերլուծություն,

• Ֆինանսական վիճակի և դրա փոփոխության ընդհանուր գնահատում,

• Ֆինանսական պլանավորում,

• Բյուջեի կազմում,

• Բյուջեի կատարման գործընթացի վերահսկում,

• Ողջ ֆինանսական գործընթացի վերահսկում,

• Դրամաշրջանառության գործընթացի վերահսկում,

• Վերահսկման համակարգի ներդրում և բարելավում:

Նաև տրամադրում է փորձառու մասնագետ` գործնական հանդիպումների և բանակցությունների ժամանակ:

6-Ներդրումային ծառայություն

Ընկերությունն իրականացնում է ՝

Ներդրումներ ներգրավելու համար.

• ներդրումային փաթեթի կազմում,

• բիզնես ծրագրի կազմում,

• շահութաբերության հաշվարկ,

• գործողությունների ժամանակացույց,

• ներդրումների ներգրավման բանակցությունների վարում,

• փաթեթի պրեզենտացիա

• այլ գործառույթներ:

Իսկ ներդնել ցանկացողների համար՝

• բիզնես վերլուծություն,

• փաթեթի բազմակողմանի ուսումնասիրություն և մասնագիտական գնահատում:

Ինչու դիմել մեզ

Web design Istra

Մենք ապահովում ենք անթերի որակ և ամբողջությամբ կրում ենք պատասխանատվություն մեր աշխատանքի համար.

Առավելություն 1

Մենք կարևորում ենք մեր ընկերության բարի համբավը.

Առավելություն 2

Մենք ձգտում ենք հուսալի, կայուն և երկարատև համագործակցություն.

Առավելություն 3

Մենք կարևորում ենք մեր գործընկերների կարծիքը.

Առավելություն 4

Մեր հուսալիության երաշխիքը մեր փորձառու մասնագետներն են.

Առավելություն 5
Մեր գործընկերները

Մեր վերելքի գրավականը

Մեզ համար բարձր արժեքներ են՝ հեղինակությունը, վստահությունը և համագործակցության հարատևությունը, …

Ավելին

2012 - / "ՍՈՆԵԼ" Հաշվապահական Ընկերություն